• Nuala   AHERN  

Nuala AHERN : Projekt(-y) rezolucji - Piąta kadencja Parlamentu 

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

MOTION FOR A RESOLUTION On North Korea EN  
- B5-0045/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on Patenting of Human Genes EN  
- B5-0663/2001