Nuala
AHERN

Projekt(-y) rezolucji - Piąta kadencja Parlamentu Nuala AHERN

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

MOTION FOR A RESOLUTION On North Korea EN

13-01-2003 B5-0045/2003

MOTION FOR A RESOLUTION on Patenting of Human Genes EN

01-10-2001 B5-0663/2001