Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Czwarta kadencja Parlamentu Michael GAHLER

Grupy polityczne

  • 23-04-1999 / 19-07-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

  • 23-04-1999 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Deputowani

  • 07-05-1998 / 19-07-1999 : Komisja ds. Regulaminu, Weryfikacji Mandatów i Immunitetów

Zastępstwo

  • 07-05-1988 / 19-07-1999 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Praw Obywatelskich

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg