Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Piąta kadencja Parlamentu Michael GAHLER

Grupy polityczne

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Litwa
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Litwa

Deputowani

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

Zastępstwo

  • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on Enlargement : Progress report - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN

07-11-2002 A5-0371/2002 PE 320.209DEF AFET
Elmar BROK Jacques F. POOS Jürgen SCHRÖDER Michael GAHLER Luís QUEIRÓ Elisabeth SCHROEDTER Ioannis SOULADAKIS Ursula STENZEL Jas GAWRONSKI Jan Marinus WIERSMA Demetrio VOLCIC Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Arie M. OOSTLANDER

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Wygasła
Glenys KINNOCK Michael GAHLER Johan VAN HECKE Nelly MAES Pernille FRAHM
Data otwarcia : 25-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 157 - 06-05-2004

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg