Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Ósma kadencja Parlamentu Michael GAHLER

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Wiceprzewodniczący

 • 07-07-2014 / 10-09-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Deputowani

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 28-06-2017 / 21-11-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stałego wsparcia Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Zamknięta z podpisami większości posłów
Linda McAVAN Mairead McGUINNESS Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH Enrique GUERRERO SALOM Charles GOERENS Louis MICHEL Nirj DEVA Elmar BROK Michael GAHLER
Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Przyjęto : 09-06-2015
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 404 - 10-06-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg