Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Strona główna Michael GAHLER

Wiceprzewodniczący

DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Członek

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
SEDE
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
D-ZA
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo

TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
DPAP
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

20-04-2020 AFET_AD(2020)646992 PE646.992v02-00 AFET
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Nikos ANDROULAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg