Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Michael GAHLER

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

OPINIA w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

20-04-2020 AFET_AD(2020)646992 PE646.992v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg