Witold
TOMCZAK

Pytanie(-a) parlamentarne - Szósta kadencja Parlamentu Witold TOMCZAK

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Stoczni Gdańskiej

31-08-2007 P-4328/2007 Komisja

Pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu

11-05-2007 O-0026/2007 Komisja

Reformy rynku owoców i warzyw

29-01-2007 E-0436/2007 Komisja

Kryzysu na rynku wieprzowiny

29-01-2007 P-0421/2007 Komisja