Witold
TOMCZAK

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Szósta kadencja Parlamentu Witold TOMCZAK

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji zmian legislacyjnych przedłożonych przez Komisję Europejską mających na celu ograniczenie emisji CO2

07-07-2008 P6_DCL(2008)0060 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 07-07-2008
Termin : 07-11-2008
Liczba sygnatariuszy : 8 - 23-10-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie poparcia dla ochrony życia

07-05-2008 P6_DCL(2008)0039 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 25 - 10-09-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania demokracji w Europie

28-11-2007 P6_DCL(2007)0103 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 28-11-2007
Termin : 13-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 22 - 13-03-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania rzezi Polaków dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich za zbrodnię ludobójstwa

24-10-2007 P6_DCL(2007)0092 Wygasła
Bogusław ROGALSKI Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI Dariusz Maciej GRABOWSKI Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 24-10-2007
Termin : 07-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 38 - 31-01-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania nękania i terroryzmu medialnego za przejaw przemocy godzący w prawa człowieka

12-02-2007 P6_DCL(2007)0018 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 12-02-2007
Termin : 14-05-2007
Liczba sygnatariuszy : 17 - 14-05-2007