Witold TOMCZAK Witold TOMCZAK
Witold TOMCZAK
Polska

Data urodzenia : , Kępno

Szósta kadencja Parlamentu Witold TOMCZAK

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liga Polskich Rodzin (Polska)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 20-05-2008 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 19-05-2008 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 04-06-2008 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji zmian legislacyjnych przedłożonych przez Komisję Europejską mających na celu ograniczenie emisji CO2

07-07-2008 P6_DCL(2008)0060 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 07-07-2008
Termin : 07-11-2008
Liczba sygnatariuszy : 8 - 23-10-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie poparcia dla ochrony życia

07-05-2008 P6_DCL(2008)0039 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 25 - 10-09-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania demokracji w Europie

28-11-2007 P6_DCL(2007)0103 Wygasła
Urszula KRUPA Witold TOMCZAK
Data otwarcia : 28-11-2007
Termin : 13-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 22 - 13-03-2008

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.