Jim
HIGGINS

Pytanie(-a) parlamentarne - Siódma kadencja Parlamentu Jim HIGGINS

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

State aid EN

31-03-2014 E-003949/2014 Komisja

Road charges in Northern Ireland EN

24-03-2014 E-003539/2014 Komisja

Information regarding suspected corruption EN

20-03-2014 E-003394/2014 Komisja

State aid and Bus Eireann EN

18-03-2014 E-003160/2014 Komisja

State Aid and Bus Éireann EN

18-03-2014 E-003159/2014 Komisja

State aid and Bus Eireann EN

18-03-2014 E-003158/2014 Komisja

State Aid - Ireland Investigation C 31/07 EN

18-03-2014 E-003157/2014 Komisja

State Aid - Ireland Investigation C 31/07 EN

18-03-2014 E-003156/2014 Komisja

State Aid - Ireland Investigation C 31/07 EN

18-03-2014 E-003155/2014 Komisja

State Aid EN

18-03-2014 E-003154/2014 Komisja