Jim
HIGGINS

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu Jim HIGGINS

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215