Jim
HIGGINS

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu Jim HIGGINS

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Wygasła
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Przyjęta
Antigoni PAPADOPOULOU João FERREIRA Jim HIGGINS Antonyia PARVANOVA Raül ROMEVA i RUEDA
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Przyjęto : 14-06-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0266
Liczba sygnatariuszy : 395 - 14-06-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie rozporządzenia ograniczającego zawartość produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych z izomerami trans w produktach żywnościowych

19-04-2010 P7_DCL(2010)0030 Wygasła
Alyn SMITH Åsa WESTLUND Frieda BREPOELS Jim HIGGINS Marit PAULSEN
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 228 - 09-09-2010