Lena
EK

Projekt(-y) rezolucji - Siódma kadencja Parlamentu Lena EK

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143