Lena
EK

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu Lena EK

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie analizy możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 20% oraz oceny ryzyka ucieczki emisji

12-05-2011 ITRE_AD(2011)458835 PE 458.835v02-00 ITRE
Romana JORDAN

OPINIA w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii EUROPA 2020

28-04-2011 ITRE_AD(2011)458535 PE 458.535v02-00 ITRE
Andrzej GRZYB

OPINIA w sprawie sprawozdania za 2010 r. dotyczącego realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013

02-12-2010 ITRE_AD(2010)450898 PE 450.898v02-00 ITRE
Francisco SOSA WAGNER

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011

11-05-2010 ITRE_AD(2010)441171 PE 441.171v02-00 ITRE
Edit HERCZOG

OPINIA w sprawie białej księgi Komisji zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”

24-02-2010 ITRE_AD(2010)430835 PE 430.835v02-00 ITRE
Marisa MATIAS