Richard
ASHWORTH

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Richard ASHWORTH

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie marnotrawstwa żywności

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Wygasła
Giovanni LA VIA Richard ASHWORTH Pilar AYUSO Simona BONAFÈ Michel DANTIN Paolo DE CASTRO Albert DESS Gerben-Jan GERBRANDY Martin HÄUSLING Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Czesław Adam SIEKIERSKI
Data otwarcia : 12-01-2015
Termin : 12-04-2015
Liczba sygnatariuszy : 179 - 17-04-2015