Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członkini

Dania - Socialistisk Folkeparti (Dania)

Dziewiąta kadencja parlamentarna Margrete AUKEN

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 ... : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe

  • 02-07-2019 ... : Socialistisk Folkeparti (Dania)

Wiceprzewodnicząca

  • 26-09-2019 ... : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Deputowani

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Komisja Petycji

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 10-02-2020 ... : Komisja Handlu Międzynarodowego

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg