Milan
HORÁČEK

Pytanie(-a) parlamentarne - Szósta kadencja Parlamentu Milan HORÁČEK

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Justice in Russia EN

02-12-2008 H-0968/2008 Rada

Pollution in Romania EN

19-11-2007 E-5874/2007 Komisja

Riverside forests near Plötzkau EN

15-02-2007 E-0946/2007 Komisja

Navigability of the River Elbe EN

08-02-2007 E-0761/2007 Komisja

Situation in Russia EN

22-06-2006 H-0614/2006 Rada

Situation in Russia EN

15-06-2006 H-0558/2006 Komisja