Milan
HORÁČEK

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Szósta kadencja Parlamentu Milan HORÁČEK

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi i dziecięcej prostytucji wzdłuż wewnętrznych granic UE między starymi i nowymi państwami członkowskimi

23-10-2006 P6_DCL(2006)0079 Wygasła
Milan HORÁČEK Simon COVENEY Christa PRETS
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 160 - 01-02-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie zasadności kandydatury „Nowych Sąsiadów” Unii Europejskiej do UE

21-02-2005 P6_DCL(2005)0007 Wygasła
Marie Anne ISLER BÉGUIN Milan HORÁČEK
Data otwarcia : 21-02-2005
Termin : 21-05-2005
Liczba sygnatariuszy : 30 - 21-05-2005