Filip
ADWENT

Wkład do debat parlamentarnych - Szósta kadencja Parlamentu Filip ADWENT

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sytuacja na Ukrainie

01-12-2004 P6_CRE-REV(2004)12-01(10)