Filip ADWENT Filip ADWENT
Filip ADWENT
Polska

Data urodzenia : , Strasbourg

Data śmierci :

Szósta kadencja Parlamentu Filip ADWENT

Grupy polityczne

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek

Partie krajowe

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Liga Polskich Rodzin (Polska)

Wiceprzewodniczący

  • 21-09-2004 / 26-06-2005 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Deputowani

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Zastępstwo

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sytuacja na Ukrainie

01-12-2004 P6_CRE-REV(2004)12-01(10)

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.