Kati PIRI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Kontakt