Christel SCHALDEMOSE : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Ostatnie prace 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (B9-0098/2020) DA  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt