Rovana PLUMB : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Ostatnie prace 

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt