• Emmanouil   ANGELAKAS  

Emmanouil ANGELAKAS : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Szósta kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu  
- P6_DCL(2008)0030 - Przyjęta  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0389
Liczba sygnatariuszy : 454 - 10-07-2008