Raffaele FITTO Raffaele FITTO
Raffaele FITTO

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Współprzewodniczący

Włochy - Fratelli d'Italia (Włochy)

Data urodzenia : , Maglie

Piąta kadencja Parlamentu Raffaele FITTO

Grupy polityczne

  • 20-07-1999 / 20-06-2000 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe

  • 20-07-1999 / 20-06-2000 : Forza Italia (Włochy)

Deputowani

  • 21-07-1999 / 20-06-2000 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 06-10-1999 / 20-06-2000 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia

Zastępstwo

  • 21-07-1999 / 20-06-2000 : Komisja ds. Kontroli Budzetu

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

VOTE EN

22-07-1999 P5_CRE(1999)07-22(3)

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

PROPOSTA DI RISOLUZIONE D'URGENZA (art.50) dagli onorevoli: Fitto Raffaele, Tajani Antonio, Cesaro Luigi, Fiori Francesco, Gargani Giuseppe, Lombardo Raffaele, Musotto Francesco, Nistico' Giuseppe, Scapagnini Umberto, Viceconte Guido IT

13-03-2000 B5-0284/2000

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

The euro crisis EN

07-06-2000 E-1718/2000 Rada

The euro crisis EN

29-05-2000 E-1719/2000 Komisja

Dog fights EN

31-03-2000 E-0968/2000 Komisja

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg