Raffaele FITTO : Strona główna 

Członek 

BCPR  
Konferencja Przewodniczących 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 

Kontakt