Jeffrey TITFORD Jeffrey TITFORD
Jeffrey TITFORD
Wielka Brytania

Data urodzenia : , West Mersea

Piąta kadencja Parlamentu Jeffrey TITFORD

Grupy polityczne

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności - Członek

Partie krajowe

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : UK Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 21-07-1999 / 02-09-2001 : Komisja Budzetowa
  • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Common Fisheries Policy EN

21-03-2002 E-0797/2002 Komisja

Public library subsidy EN

18-07-2001 E-2145/2001 Komisja

New banana regime EN

06-07-2001 P-2108/2001 Komisja