Jan HUITEMA : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Ostatnie prace 

Kontakt