Jeroen LENAERS Jeroen LENAERS
Jeroen LENAERS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Holandia - Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Data urodzenia : , Stramproy

Strona główna Jeroen LENAERS

Wiceprzewodniczący

DMAS
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Członek

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

BUDG
Komisja Budżetowa
CONT
Komisja Kontroli Budżetowej
EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van het akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg