Christian
ENGSTRÖM

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu Christian ENGSTRÖM

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie Internetu przedmiotów

28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302 PE 439.302v02-00 IMCO
Christian ENGSTRÖM