Evžen TOŠENOVSKÝ : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Kontakt