Zoran THALER Zoran THALER
Zoran THALER
Słowenia

Data urodzenia : , Kranj

Siódma kadencja Parlamentu Zoran THALER

Grupy polityczne

  • 14-07-2009 / 20-03-2011 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

  • 14-07-2009 / 20-03-2011 : Socialni demokrati (Słowenia)

Wiceprzewodniczący

  • 30-09-2009 / 20-03-2011 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Deputowani

  • 16-07-2009 / 20-03-2011 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
  • 07-10-2009 / 20-03-2011 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo

  • 16-07-2009 / 20-03-2011 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 16-09-2009 / 20-03-2011 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.