Danuta Maria HÜBNER : Strona główna 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt