Monika HOHLMEIER : Strona główna 

Przewodnicząca 

Komisja Kontroli Budżetowej 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Kontakt