Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt