• Sophie   AUCONIE  

Sophie AUCONIE : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON