Sophie
AUCONIE

Wkład do debat parlamentarnych - Siódma kadencja Parlamentu Sophie AUCONIE

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Przemieszczanie odpadów (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)