Andrea COZZOLINO : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Podkomisja Praw Człowieka 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Kontakt