• Catherine   BEARDER  

Catherine BEARDER : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI