Catherine
BEARDER

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu Catherine BEARDER

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem

09-12-2013 P7_DCL(2013)0024 Wygasła
Phil BENNION Catherine BEARDER Nessa CHILDERS Nathalie GRIESBECK Fiona HALL Marian HARKIN Danuta JAZŁOWIECKA Jörg LEICHTFRIED Bill NEWTON DUNN Thomas MANN Phil PRENDERGAST Rebecca TAYLOR Roberts ZĪLE Angelika WERTHMANN
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Wygasła
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 234 - 09-09-2010