Veuillez remplir ce champ
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Estónia - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estónia)

Data de nascimento : , Tartu

Página inicial Sven MIKSER

Vice-Presidente

DNAT
Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO

Membro

AFET
Comissão dos Assuntos Externos
SEDE
Subcomissão da Segurança e da Defesa

Membro suplente

IMCO
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
PETI
Comissão das Petições
D-UA
Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia
DEPA
Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Últimas atividades

Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns ET

26-03-2020
Declarações de voto escritas

SARS-CoV-2 viiruse puhang on tekitanud lennuettevõtjatele suuri probleeme ja vähendanud alates 2020. aasta algusest oluliselt lennuliiklust kogu maailmas. Võttes arvesse nõudluse vähenemist reisijate hulgas, on lennuettevõtjad juba alustanud lendude tühistamist ja teevad seda ka edaspidi. Euroopa lennujaamad prognoosivad 2020. aasta esimeses kvartalis reisijate arvu vähenemist 67 miljoni võrra. Tänaseks saadud teabe põhjal on mõistlik eeldada, et praegune olukord, mida iseloomustab nõudluse erakordne vähenemine, jääb kestma vähemalt 2020. a juunini.
Paraku peavad kehtivate reeglite kohaselt lennuettevõtted kasutama vähemalt 80% oma stardi- ja maandumisaegadest, et säilitada õigus samade teenindusaegade sarja kasutamiseks järgmise aasta vastaval sõiduplaaniperioodil. Seetõttu lendavad lennukid väheste reisijatega, tekitades täiendavalt majandus-ja keskkonnakahju.
Johtuvalt eelöeldust, toetasin antud määrust, mis peatab ajutiselt lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjad selliste teenindusaegade puhul, mis jäävad kasutamata ajavahemikus, mil SARS-CoV-2 puhang lennundusturgu kõige rohkem mõjutab.

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus] ET

26-03-2020
Declarações de voto escritas

Toetasin, EL koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatust, mille eesmärgiks on suunata võimalikult kiirelt 37 miljardi euro ulatuses investeeringuid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahareservide kasutuselevõtmise kaudu kriisi tagajärgedega toimetulekusse.
Pean oluliseks, et investeeringute teostamiseks loobub EL käesoleval aastal kohustusest nõuda Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kasutamata eelmaksete tagasimaksmist kuni programmi lõpetamiseni ning sissenõudmata summasid kasutatakse nimetatud fondide raames COVID-19 puhanguga seotud investeeringuteks. Antud algatusega vabastatakse investeeringuteks ka ligikaudu 8 miljardit eurot likviidseid vahendeid.
Samuti on mõistlik, et määruse alusel võib nt ERF vajaduse korral toetada ajutise meetmena VKEde käibekapitali rahastamist, et rahvatervise kriisile tõhusalt reageerida. Fondide rahastamisvahenditest on samuti võimalik pakkuda käibekapitali vormis toetust VKEdele, kes seda ajutise meetmena vajavad.
Pean mõistlikuks lähenemist, millega antakse liikmesriikidele COVID-19 puhanguga toimetulekuks antud määruse raames suurem otsustamisvabadus ning rakenduskavade muutmise menetlust lihtsustatakse viisil, mis ei nõua komisjoni otsust.

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países candidatos à adesão à União muito afetados por uma forte emergência de saúde pública ET

26-03-2020
Declarações de voto escritas

Toetasin antud määruse vastuvõtmist, kuna varasemalt ei ole Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) vahendite abil olnud võimalik ELi tasandil asjakohaselt reageerida sellistele ulatuslikele rahvatervise hädaolukordadele nagu COVID-19, sest ELSFi tegevus on praegu rangelt piiratud looduskatastroofidega. Käesoleva määruse abil on võimalik laiendada ELSFi kohaldamisala nii, et see hõlmaks ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi, ja määraks kindlaks rahastamiskõlbulikud erimeetmed.
Arvestades praegust keerulist olukorda, on tervitatav, et määrusega suurendatakse kõigi konkreetsete katastroofikategooriate puhul ettemakse määra 25%-ni fondi eeldatavast toetusest ja ettemaksu maksimummääraks kehtestatakse 100 miljonit eurot.
Pean äärmiselt oluliseks, et Fondi laiendamine, mis toob Euroopa riikidele kuni 800 miljonit eurot lisarahastust, võimaldab hädaolukordades rahastada ka rahvatervisega seotud projekte, sealhulgas arstiabi osutamiseks ning haiguste leviku ennetamiseks, jälgimiseks või kontrollimiseks.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Endereço postal

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles