Please fill this field
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Polónia - Independent (Polónia)

Data de nascimento : , Skarzysko Kamienna

Página inicial Sylwia SPUREK

Membro

LIBE
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Membro suplente

ENVI
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
AGRI
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
D-CA
Delegação para as Relações com o Canadá

Últimas atividades

Constituição de uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação do direito da União relacionadas com a proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da União, e a definição das suas responsabilidades, número de membros e duração do mandato (B9-0191/2020) PL

19-06-2020
Declarações de voto escritas

. – Wyczerpanie, odwodnienie, wzajemne zadeptywanie się, stres, śmierć – na to wszystko narażone są zwierzęta w trakcie transportu. Problemem są przepisy niewyznaczające wysokich standardów oraz nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji. Ustanowienie komisji śledczej, której zadaniem będzie zbadanie zarówno naruszeń, jak i kwestii nadzoru w stosowaniu UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu - w Unii i poza nią, jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązania tych problemów. Powołanie komisji jest odpowiedzią na zarzuty względem KE oraz państw członkowskich, w tym te dotyczące niewłaściwego nadzoru nad stosowaniem prawa. Ale same prace komisji nie wyeliminują problemów związanych z transportem zwierząt. Konieczne jest nie tylko prawidłowe i konsekwentne stosowanie obowiązującego prawa, właściwy nadzór oraz nakładanie możliwych sankcji, ale także wprowadzenie nowych przepisów prawa, które ograniczą transport zwierząt poza UE do nie więcej niż ośmiu godzin oraz zakażą transportu żywych zwierząt do krajów trzecich - jeżeli ich standardy nie spełniają standardów UE. Docelowo powinniśmy całkowicie zakazać transportu żywych zwierząt. Bo tylko tak unikniemy zbędnego cierpienia zwierząt. A tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, jak leczyć chorobę, a nie tylko jej objawy. Tak, wolimy odwracać wzrok od źródła problemu. Ale fakty są takie, że zwierzęta są transportowane, bo nadal uważamy, że mamy prawo je wykorzystywać i zabijać dla naszych potrzeb.

Protestos contra o racismo na sequência da morte de George Floyd (continuação do debate) PL

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-086-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária
Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

No NEWSHUB do PE

ONZ ostrzega, że ryzyko kolejnych pandemii odzwierzęcych będzie się tylko nasilać. W swoim raporcie pokazuje, że aby ich uniknąć musimy bardziej chronić siedliska naturalne, promować zrównoważone rolnictwo i skończyć z wykorzystywaniem zwierząt. https://t.co/6lRawS4xdS 

W ten sposób podsumowaliśmy dzisiaj 30 lat polskiej demokracji, że Polki i Polacy nie zasłużyli na rzetelną debatę. Obaj kandydaci na prezydenta dyskutujący sami ze sobą, w oddalonych miejscowościach i w ściśle wyselekcjonowanym otoczeniu. Nie taka być powinna wizja prezydentury.

Polska będzie musiała złożyć wyjaśnienia przed ETPCz w Strasburgu ws. skarg obywateli/lek dot. uniemożliwiania prawnej legalizacji związków jednopłciowych. To wstyd, że w kraju UE osoby LGBT wciąż muszą walczyć o swoje podstawowe prawa przed międzynarodowym trybunałem. https://t.co/MGYtMnXJHC 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg