Veuillez remplir ce champ
Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

Grupo Identidade e Democracia

Membro da Mesa

Chéquia - Svoboda a přímá demokracie (Chéquia)

Data de nascimento : ,

Página inicial Ivan DAVID

Membro

AGRI
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
D-CN
Delegação para as Relações com a República Popular da China
DCAS
Delegação às Comissões Parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, UE-Usbequistão e UE-Tajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão e a Mongólia

Membro suplente

ENVI
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
D-RU
Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia

Últimas atividades

Estratégia «do prado ao prato»: o papel-chave dos agricultores e das zonas rurais (debate) CS

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-013-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária

Preparação da Reunião Extraordinária do Conselho Europeu de 20 de fevereiro de 2020 sobre o Quadro Financeiro Plurianual (debate) CS

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-065-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária

Celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (Resolução) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) CS

12-02-2020
Declarações de voto escritas

Evropská komise je oprávněna uzavírat obchodní dohody s třetími zeměmi. To často není v zájmu členských států a ČR. Obchodní dohoda EU-Vietnam znamená odbourání všech cel v oblasti průmyslových výrobků. Cla jsou příjmem rozpočtu EU.
Schválení obchodní dohody EU-Vietnam a zrušení dovozních cel bude průmyslové podniky motivovat k přesunu výrob z EU do Vietnamu. Což znamená rušení pracovních míst v EU, a tudíž i v ČR. Ve Vietnamu jsou řádově nižší platy než v ČR. Vietnamská legislativa neklade tolik složitých a na provádění nákladných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí atd. To představuje nekalou konkurenční výhodu a vede k dumpingu.
V oblasti zemědělství by podle dohody mělo dojít ke zvýšení bezcelního dovozu některých potravin. Problém to nepředstavuje u rýže, kterou v EU neumíme vypěstovat v dostatečném množství. Ve Vietnamu jsou mnohem méně přísná pravidla pro používání herbicidů a pesticidů v rostlinné výrobě a rovněž pro nasazování antibiotik a hormonů v živočišné výrobě.
Návrh této obchodní dohody v oblasti průmyslových výrobků přiznává dovozu z Vietnamu tzv. doložku nejvyšších výhod, jak ji definuje WTO. Tento režim byl mezi ČR a Vietnamem v 90. letech v rámci mezistátní smlouvy. Výrazně přispěl k likvidaci českého textilního průmyslu.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Endereço postal

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles