Please fill this field
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Croácia - Hrvatska demokratska zajednica (Croácia)

Data de nascimento : , Čakovec

Página inicial Sunčana GLAVAK

Membro

AFET
Comissão dos Assuntos Externos
DSEE
Delegação para as Relações com a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo

Membro suplente

ENVI
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
D-US
Delegação para as Relações com os Estados Unidos

Últimas atividades

Assistência macrofinanceira aos países do alargamento e da vizinhança no contexto da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19 HR

15-05-2020
Declarações de voto escritas

Komisija je usvojila prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makro-
financijske pomoći (MFA) za proširenje i susjedske partnere u kontekstu pandemijske krize bolesti COVID-19 22. travnja 2020. U kombinaciji s podrškom MMF-a, to je dio globalnog odgovora EU na pandemiju COVID-19 pod zastavom Team Europe.
Ovaj takozvani „Omnibus MFA“ prijedlog ima za cilj dodijeliti MFA-u ukupan iznos od 3 milijarde eura za susjedne partnere suočene s krizom platne bilance: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Jordan i Tunis. Namjera je signalizirati partnerima u regiji da ih je EU u ovom trenutku spremna podržati u krizi bez presedana.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Medidas temporárias respeitantes à exploração dos serviços aéreos HR

15-05-2020
Declarações de voto escritas

Zrakoplovni sektor strateški je važan za Europsku uniju, a njegov je doprinos cjelokupnom gospodarstvu i zapošljavanju u EU-u ključan, posebno za MSP-ove i turizam. Pad potražnje, zatvaranje granica i privremeno ograničenje zračne povezanosti unutar EU-a i s velikim međunarodnim tržištima vjerojatno će dovesti do daljnjeg znatnog pada zračnog prijevoza putnika. Početkom travnja broj letova u Europi smanjio se za više od 90 % u odnosu na isto razdoblje 2019. Kako bi se ublažile posljedice ove pandemije, potrebne su ambiciozne i koordinirane politike.
Ovom se uredbom namjerava privremeno izmijeniti više odredaba postojećih propisa povezanih sa zrakoplovstvom kako bi se Komisiji i nacionalnim tijelima omogućilo da lakše rješavaju niz negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i da ublaže posljedice za zrakoplovni sektor dok traje kriza. Te privremene mjere obuhvaćaju sljedeće: (1) izmjenu pravila za licenciranje zračnih prijevoznika u slučaju financijskih poteškoća uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, (2) pojednostavnjenje postupaka za uvođenje ograničenja na prava prometovanja, (3) dopuštanje učinkovitijeg dodjeljivanja ugovora za zemaljske usluge i (4) dopuštanje produljenja ugovora za zemaljske usluge do 31. prosinca 2021.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Medidas temporárias relativas à validade de certificados e licenças (omnibus) HR

15-05-2020
Declarações de voto escritas

Cilj je ovog nacrta uredbe utvrditi posebne i privremene mjere primjenjive na obnavljanje i produljenje važenja određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodu određenih periodičnih provjera i osposobljavanja zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19 u području cestovnog i željezničkog prometa te prometa unutarnjim plovnim putovima i području pomorske sigurnosti. Zbog uvođenja javnih mjera koje su postale nužne zbog pandemije bolesti COVID-19, prijevoznici i druge obuhvaćene osobe u mnogim slučajevima ne mogu obaviti potrebne formalnosti ili postupke za usklađivanje s određenim odredbama prava Unije koje se odnose na obnavljanje, produljenje ili kontinuiranu valjanost potvrda, dozvola ili svjedodžbi. To je primjerice slučaj s vozačkim dozvolama, tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica, planovima sigurnosne zaštite luka itd. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina sigurnosti prometa, zajamčila pravna sigurnost te izbjegli mogući poremećaji na tržištu, potrebno je donijeti privremene odredbe kojima se produljuje valjanost tih potvrda, dozvola i svjedodžbi koja bi istekla u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020. i osigurava njihovo važenje tijekom razumnog razdoblja tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg