Please fill this field
Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Polónia - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polónia)

Data de nascimento : , Sochaczew

8.ª legislatura Bogusław LIBERADZKI

Grupos políticos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polónia)

Vice-Presidente

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlamento Europeu

Questor

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Parlamento Europeu

Membro

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Controlo Orçamental
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Transportes e do Turismo
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Mesa do Parlamento Europeu
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Questores
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Mesa do Parlamento Europeu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Controlo Orçamental
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Transportes e do Turismo

Membro suplente

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Península Arábica
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comissão Especial sobre o Terrorismo

Principais atividades parlamentares

Contributos para os debates em sessão plenária

Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Camarões PL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-094-0000)

Relatório(s) - enquanto relator

As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra

Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator

As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre o Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento

15-11-2016 TRAN_AD(2016)589300 PE589.300v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Pareceres enquanto relator sombra

Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre o próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2015, Secção III - Comissão e agências de execução

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Ferroviária Europeia para o exercício de 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

Perguntas orais

As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas

As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares

Declarações de voto escritas

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Fazer funcionar a recolocação (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) PL

18-05-2017

Głosowałem za rezolucją „Urzeczywistnienie relokacji”. Polska powinna być otwarta i solidarna wobec wyzwań humanitarnych stojących przed Unią Europejską. W myśl tej idei polska delegacja S&D poparła rezolucję w sprawie urzeczywistnienia relokacji, ale nie bez zastrzeżeń.
Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania, którym jest mechanizm przymusowej relokacji. W naszej opinii decyzja odnośnie formy pomocy dla uchodźców należy przede wszystkim do państw członkowskich, które powinny wziąć pod uwagę trzy aspekty: sytuację humanitarną ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniami religijnymi, ich możliwości adaptacyjne w danym społeczeństwie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.
Ponadto zwracamy uwagę, że polski rząd poparł w 2016 r. decyzję o relokacji. To stanowisko nakłada na Polskę odpowiednie zobowiązanie. Polska, jako wiarygodny członek UE i jeden z największych beneficjentów unijnego budżetu, powinna wykazać się solidarnością z pozostałymi krajami członkowskimi.
Oczekujemy również od Komisji, że jeśli w przyszłości ponownie zaistnieje potrzeba pomocy uchodźcom, to nie będzie się ona odbywała w ramach obecnego mechanizmu alokacji.

Óleo de palma e desflorestação das florestas tropicais (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) PL

04-04-2017

Dzisiejsze głosowanie jest silnym przesłaniem, że UE, jako trzeci co do wielkości konsument oleju palmowego na świecie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób jego produkcji. Nie możemy zapomnieć o skutkach jakie zapotrzebowanie na olej palmowy wywiera na dobrobyt miejscowej ludności i ekosystemów. Powoduje wylesianie, które grozi zaostrzeniem zmian klimatu ze szkodą zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.Komisja Europejska powinna zagwarantować, że tylko olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, co umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Projeto de recomendação na sequência do inquérito à medição das emissões no setor automóvel (B8-0177/2017) PL

04-04-2017

Po kilku miesiącach Parlament Europejski zrobił decydujący krok naprzód w celu osiągnięcia lepszej współpracy na poziomie Unii Europejskiej między producentami samochodów i organami udzielającym homologacji. Najważniejsze jest pogodzenie interesów konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska. Doszliśmy do porozumienia w celu wzmocnienia zasad zatwierdzania nowych pojazdów na rynku wewnętrznym i uniknięcia kolejnego skandalu. Zapewniliśmy zharmonizowane zasady, surowsze ograniczenia emisji NOx oraz bardziej scentralizowany system kontroli i egzekwowania przepisów.
Bardziej przejrzysty i surowy zestaw zasad doprowadził do zakończenia konfliktu interesów pomiędzy producentami samochodów, organami udzielającymi homologacji tego typu i służbami technicznymi. Będę nadal działał, aby obecny system zapewnił jak najlepszą ochronę konsumentów w UE.

Perguntas escritas

Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017)

**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a prevenção da utilização de chumbo

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Caduca
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Data de abertura : 03-10-2016
Caduca no dia : 03-01-2017
Número de signatários : 94 - 04-01-2017

Declaração escrita sobre a implantação dos serviços de emergência 112 da próxima geração

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Caduca
Zigmantas BALČYTIS Marlene MIZZI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Tibor SZANYI Mara BIZZOTTO Bogusław LIBERADZKI Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Liisa JAAKONSAARI Theodoros ZAGORAKIS Dita CHARANZOVÁ
Data de abertura : 06-06-2016
Caduca no dia : 06-09-2016
Número de signatários : 53 - 07-09-2016

Declaração escrita sobre as tarifas excessivas das comunicações móveis na UE

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Caduca
Tibor SZANYI Bogusław LIBERADZKI Tanja FAJON Marlene MIZZI Nicola CAPUTO Hugues BAYET Olga SEHNALOVÁ Andrej PLENKOVIĆ Morten MESSERSCHMIDT Igor ŠOLTES
Data de abertura : 24-02-2016
Caduca no dia : 24-05-2016
Número de signatários : 177 - 25-05-2016

Declarações

A declaração original assinada/datada encontra-se arquivada no Parlamento Europeu.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg