Niels FUGLSANG : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Activităţi recente 

Contact