Eleonora EVI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Comisia pentru petiții 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Activităţi recente 

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B9-0091/2020) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia (B9-0089/2020) IT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact