Fredrick FEDERLEY : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Activităţi recente 

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 
Explicații scrise ale votului 
Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 
Explicații scrise ale votului 
Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact