Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Com. Românași

Prima pagină Daniel BUDA

Vicepreședinte

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru

ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
JURI
Comisia pentru afaceri juridice

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Caroline ROOSE

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020
Explicații scrise ale votului

Principalul obiectiv al statelor membre și al instituțiilor europene este dezvoltarea unei strategii coordonate cu privire la crearea unei forțe de muncă calificate, pregătite și adaptabile, dar și a unor piețe ale muncii dinamice, care să reacționeze prompt și constant la schimbările economice.
Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii orientate către viitor, în scopul de a materializa obiectivele propuse, respectiv ocuparea pe deplin a forței de muncă, înregistrarea progresului social, creșterea incluziunii sociale și îmbunătățirea calității mediului, reprezintă un interes comun al statelor membre. Statele membre își coordonează acțiunile desfășurate în acest sens, ținând cont de ceilalți parteneri sociali, pentru a avea un răspuns hotărât în ceea ce privește protejarea întreprinderilor, a locurilor de muncă, a lucrătorilor și mai ales pentru a limita masiv șocul economic și social al crizei.
Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, deoarece Uniunea Europeană trebuie să asigure o piață a muncii incluzivă și integrată, iar pentru statele membre sunt esențiale o serie de orientări care să ghideze aplicarea politicilor.

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier)

10-07-2020
Explicații scrise ale votului

Iordania, Turcia și Liban găzduiesc cel mai mare număr de refugiați din lume, existând un număr considerabil de familii vulnerabile, cu o situație precară, care au nevoie de asistență. Pactul mondial privind refugiații are drept obiectiv un angajament și o răspundere fermă a statelor membre, asigurarea și continuarea sprijinului acordat refugiaților din aceste țări fiind o necesitate.
Situația umanitară din cele trei țări este în continuare alarmantă, iar pandemia de coronavirus a accentuat și mai mult nevoile comunităților vulnerabile. Comisia și celelalte instituții europene trebuie să asigure finanțarea durabilă a sprijinului umanitar, iar suma alocată să confirme angajamentul de a sprijini refugiații.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece Uniunea și statele membre au susținut constant refugiații, iar în contextul actual este necesar ca Uniunea Europeană să continue programele de asistență.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

România va primi 25.157 de flacoane de Remdesivir, a doua cea mai mare cantitate primită de o țară UE, pentru tratarea pacienților cu simptome severe de COVID-19! https://t.co/w1ERVumZ2u 

Contact

Bruxelles

Strasbourg