Kostas PAPADAKIS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Activităţi recente 

Contact